Psykologisk rådgivning
Stress/
krise
Job-
rådgivning
Baggrund
Forside

Stress og krise

Stress opfattes ofte kun som et symptom travle forretningsfolk må
leve med, og som stammer fra de mange beslutninger, de skal
træffe hver dag.

Imidlertid dækker begrebet stress alle de belastninger, der
fremkalder såkaldte stress-reaktioner. Disse giver fysiologiske
ændringer i kroppen, og ledsages af negative følelser som
anspændthed, uro, angst og nedtrykthed.

Stress defineres derfor som summen af alle psyko-sociale
belastninger, som på et givet tidspunkt eller i et bestemt tidsrum
påvirker et menneske.

Disse belastninger og vanskeligheder kan være en følge af mange
forskellige ting. F.eks. sygdom, tab, herunder tab af en nærtstående
person, ensomhed, fyring og trussel om fyring, mobning samt kronisk
nedslidning på arbejdsmarkedet.

Stress og stress-reaktioner gør livet svært for mange mennesker. En
farbar vej ud af problemerne kan ofte være kyndig vejledning og
behandling.