Psykologisk rådgivning
Stress/
krise
Job-
rådgivning
Baggrund
Forside

Sociale og psykologiske
problemer bør ses under et


Psykiske problemer og problemer i det sociale liv - herunder
arbejde, familie, venner og partner - er ofte to sider af samme sag.
Med baggrund i denne erfaring tilbydes faglig kompetent
rådgivning, vejledning og behandling på følgende områder:

Stress. Herunder kronisk belastningssyndrom
Psykisk nedbrydende arbejdsmiljø
Par- og familierådgivning
Krise/sorg
Ændring af livsform. Herunder ny uddannelse og arbejde
Personlig og faglig udvikling
Opbygning af netværk
Styrkelse af selvværd, selvudvikling ved kognitiv terapi
Rådgivning om det sociale system
Karriereudvikling

Ud over ovennænvte typer af individuel behandling tilbydes
konsulentydelser, supervision og kurser inden for samme områder.